Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Πολιτική Απορρήτου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

 

12.3.2021

Σκοπός αυτής της πολιτικής

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για τον Δήμο Παύλου Μελά. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τις διαδικασίες, με τις οποίες ο Δήμος Παύλου Μελά συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται ή μοιράζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστοχώρο του Δήμου. Ο Δήμος Παύλου Μελά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχονται είναι ακριβή και αληθή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του ιστοχώρου  https://e-learning.pavlosmelas.gr/ υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Ο ιστοχώρος  δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Ο ιστοχώρος με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Επιπλέον, δεν διανέμει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία χρηστών του σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί του, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες του.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης από τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστοχώρο, όταν ενδεικτικά οι επισκέπτες επιλέξουν να συμπληρώσουν μία φόρμα ή να απαντήσουν σε μια έρευνα που διατίθεται από τον ιστοχώρο. Μπορεί να ζητηθεί από τους χρήστες κατά περίπτωση όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου. 

Συλλογή Μη Προσωπικών Πληροφοριών ταυτοποίησης

Μπορούμε να συλλέξουμε μη προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης σχετικά με τους χρήστες, όταν αλληλεπιδρούν με τον ιστοχώρο μας. Οι μη προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν το πρόγραμμα περιήγησης (browser), τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη.

Συλλογή, χρήση και σκοποί χρήσης των πληροφοριών που συλλέγουμε

Ο Δήμος Παύλου Μελά ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Παύλου Μελά πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει στους χρήστες πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες των χρηστών και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.
  • Νόμιμη χρήση: Ο Δήμος Παύλου Μελά μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται και τα προσωπικά στοιχεία χρηστών, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του και τα συμφέροντα των χρηστών.
  • Επικοινωνία με τον χρήστη: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Παύλου Μελά πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της επικοινωνίας του με τον χρήστη, με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ.), για να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε με τον χρήστη σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από τον Δήμο (ερωτήματα, αιτήσεις κλπ).

Cookies των προγραμμάτων περιήγησης

Ο ιστοχώρος του Δήμου Παύλου Μελά χρησιμοποιεί «cookies», για να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησης του χρήστη. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη αποθηκεύει τα cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την πλοήγησή του στον ιστοχώρο και μερικές φορές για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με αυτά. Ο χρήστης μπορεί να αρνηθεί τα cookies. Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην πλοήγηση του ιστοχώρου.

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα

Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας πληροφοριών, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον ιστοχώρο μας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν εμπορευόμαστε καθ’ οποιοδήποτε τρόπο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα με κανένα ιδιώτη ή φορέα. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να μοιραστούμε συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες, που δεν συνδέονται με ουδεμία προσωπική πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με χρήστες ή επισκέπτες του ιστοχώρου, με αξιόπιστους συνεργαζόμενους φορείς ή εταιρίες.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Ο ιστοχώρος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνον όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη στον παρόντα ιστοχώρο του Δήμου Παύλου Μελά. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της παρούσας δικτυακής πύλης για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Δήμος Παύλου Μελά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, ο Δήμος Παύλου Μελά θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτήν τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε. Είναι δική σας ευθύνη να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου και να γνωρίζετε τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των Ανωτέρω Όρων

Για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο, θα πρέπει να αποδέχεστε αυτήν την πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τον ιστοχώρο.

Επικοινωνία

Ο Δήμος Παύλου Μελά σας γνωστοποιεί ότι ορίζει ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑ του Ευαγγέλου με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας dpo@pavlosmelas.gr και τηλ. Επικοινωνίας: 2313302818.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να τις απευθύνετε στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλ. επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Ο Δήμος Παύλου Μελά επιφυλάσσεται για το δικαίωμά του να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.